Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Play fullscreen
Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś na nie odpowiedzią 

Taka miłość jest jedna...
Reposted fromcolorful931 colorful931
Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz. 
— Myslovitz
Reposted fromcrystaliseed crystaliseed viastarryeyed starryeyed

...tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Miłość oraz inne dysonanse
Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję, 
Już teraz nie wiem kim jestem. 
— Myslovitz
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
jak dobrze , że możemy wyobrażać sobie to czego pragniemy .
— true
2027 2eb0
Reposted fromcloudforlife cloudforlife vialewa lewa

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viasamozatrucie samozatrucie

Nie rozmawiamy ze sobą. 
Tak było wczoraj i przedwczoraj. 
Tak będzie jutro i pojutrze.

— tak będzie.

I znów kurwa tracę oddech, bo znów z rąk wypuszczam szczęście. Może tym razem zrozumiesz jak ważne jest to, gdy jesteś! A kiedy splatamy ręce, Ty kładziesz się o bok i czuje ciepło które bije od Ciebie – mógłbym w nim spłonąć.

— ZdunO
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Jutro nigdy nie nadchodzi. Budzisz się i znowu dzisiaj. Serio. Sprawdzałam.
— Rajstopy Hrabiny
0610 3891
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty
Play fullscreen
Dzień 10. Film, który Cię motywuje.
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend
9786 f26b
Reposted frommaryann maryann viafeliz feliz
5819 3aea
Reposted fromniechcechciec niechcechciec viafeliz feliz
,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
samobójczo Ci uległa jestem.
— Kasia Nosowska
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialeszekzukowski leszekzukowski
deal
Reposted fromcube cube vialeszekzukowski leszekzukowski
Czasem po prostu nawet nie zauważysz w którym momencie przedawkujesz.
Nie chodzi mi o żadne prochy.
Czasem możesz przedawkować człowieka.
— napiszęsobietonaczole
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
Są takie piosenki przy których zamykasz uszy i zdjęcia dla których zamykasz oczy. Są też zapachy, których wolisz nie pamiętać oraz usta, dla których zrezygnowałabyś ze świata.
— internet
Reposted fromdangel dangel vialeszekzukowski leszekzukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl